Friday, July 6, 2012

Shakhriyar Mamedyarov vs Levon Aronian, World Blitz Chess Championship, ...