Monday, December 2, 2013

2013 World Team Chess Championship - Kryvoruchko vs Esen