Sunday, January 29, 2017

Tata Steel Chess Tournament 2017 Round 13 Nepomniachtchi v So