Saturday, November 14, 2015

Garry Kasparov vs Anatoly Karpov : notable game: World Championship Matc...